OTDB

Marcel Servin Bourgogne Blanc Chardonnay

Marcel Servin
Bourgogne Blanc Chardonnay 2012
France – Bourgogne